Panglima-Panglima Adat Istiadat Agong Yang Pertama

Yang di-Pertuan Agong adalah gelaran bagi seorang Raja yang bertahta diatas Kerajaan Negara Malaysia. Perlantikkan digilirkan setiap lima tahun sekali diantara kesembilan Raja-Raja yang menjadi Pemerintah Negeri-Negeri Tanah Melayu Bersekutu sahaja. Bagi Negeri-Negeri yang dikatakan dahulu sebagai Negeri-Negeri Selat atau lebih tepat lagi Negeri Jajahan Mahkota British dan Negeri Tanah Mealayu tidak bersekutu atau Borneo, sama sekali tidak melayakkan Pemerintah bagi Negeri-Negeri tersebut dipilih atau memilih menjadi Yang di-Pertuan Agong walaupun mereka juga salah seorang dari ahli Majlis, dengan erti kata lain, Yang di-Pertua Negeri tidak layak dan boleh mengambil bahagian dalam proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong,  pemilihan Yang di-Pertuan Agong ini sebenarnya hanya merujuk kepada kesembilan buah Negeri yang Raja berdauliah dan berdaulat sahaja.

Read more