WhatsApp

group whatsapp

Peraturan

  • Dilarang iklan
  • Dilarang berpolitik
  • Jaga bahasa
  • Dilarang biadap
  • Diskusi ilmiah sahaja
  • Diskusi mengikut kategori
  • Kongsikan berita, info, aduan
  • Personal WhatsApp (+6) 013 672 2000 / (+6) 014 605 0005

AWAS! Jika anda melanggar mana-mana peraturan umum, pihak admin akan buang anda dengan tanpa sebarang notis dan anda tidak akan boleh sertai semula melainkan kebenaran admin / staff yang bertugas.