Pembangunan Bakal Lenyapkan Kawasan Sejarah Pertempuran Di Kampar, Perak

Warisan adalah satu perkara daripada generasi terdahulu yang tidak mungkin akan datang kembali dan ianya perlu dipertahankan untuk generasi kita semua yang akan datang. Ia adalah lumrah buat manusia untuk mempertahankan satu perkara yang berharga dan bernilai dalam hidup mereka.

Read more